Shërbimet

Qiradhënia

 • Ne jemi duke menaxhuar të gjithë procesin e Qiradhënies së qendrës shoping
 • Hartimi i planit të përzierjes së dyqaneve të qendrës tregtare sipas vendndodhjes
 • Identifikimi i profilit kombëtar dhe ndërkombëtar të qiramarrësit
 • Kryerja e menaxhimit të kontratës.
 • Sigurimi i raportimit investitorit në lidhje me të gjithë procesin e qiradhënies

PR dhe Menaxhimi i marketingut

 • Koordinimi i gjithë punës me Agjencitë e Reklamimit dhe Marrëdhënieve me Publikun.
 • Koordinimi i strategjisë së markës, konceptit, logos , identitetit të korporatës së qendrës tregtare me agjencitë përkatëse.
 • Organizimi i strategjive promovuese dhe të marketingut gjithashtu reagon në mënyrë që të reflektojë këto strategji në xhiro

Menaxhimi:

 • Krijimi i planit të funksionimit, buxhetit të synuar dhe buxheteve të departamenteve
 • Krijimi i organogramit dhe themelimi i ekipit
 • Trajnimi dhe udhëzimi i personelit menaxhues
 • Identifikimi dhe menaxhimi i nënkontraktorëve të pastrimit, të sigurisë, teknike dhe të të gjithë
 • Përgatitja dhe zbatimi i planit të marketingut në mënyrë që të rritet xhiroja dhe numri i vizitorëve të qendrës tregtare
 • Hartimi i një analize të buxhetit financiar dhe raportimi tek investitori
 • Kontrolli i zonës së përbashkët dhe shpenzimeve të tjera të përgjithshme, monitorimi i hollësishëm mbi bazën e shpenzimeve dhe raportimi
 • Përgatitja dhe ndjekja e kontratës
 • Organizimi i aktiviteteve të auditimit

Konsulencë

 • Identifikimi dhe Analizimi i projektit me qëllimin e vendndodhjes dhe konceptit.
 • Analizimi i paraqitjeve të projektit për të vendosur përzierjen e markës, rishikimi i modelit ekzistues arkitektonik në drejtim të rritjes së funksionalitetit operacional duke rekomanduar marka kombëtare dhe ndërkombëtare.
 • Përcaktimi i konceptit dhe dekorimeve dhe grupet e vizitorëve të synuar.

Zyra me qira

 • Prodhimi i zgjidhjeve të zyrës së gjeneratës së re të cilat ofrojnë nivelin më të lartë të shërbimeve
 • Këto hapësira do të drejtojnë mjedise ku njerëzit dhe kompanitë bashkohen dhe bëjnë punën e tyre më të mirë.
 • Krijimi i hapësirave punuese frymëzuese, inovative, unike dhe të sigurta do të kombinohet me zgjidhje fleksibile dhe profesionale.
 • Sigurimi i hapësirave për zyre pa ndonjë investim shtesë ose humbje kohe. Mundësia për të filluar punën menjëherë.
 • Sigurimi i llojeve të ndryshme të hapësirave për zyra për lloje të ndryshme të përdorimit
 • Ruajtja e fleksibilitetit të kontraktimit në përputhje me nevojat e klientit